Termeni și condiții

Bine ați venit pe site-ul societății Training Explore SRL denumit în continuare „Site” sau „Site-ul”. Prin prezentul document, punem la dispoziția dumneavoastră Regulamentul privind termenii și condițiile de utilizare ale acestui site, care se aplică tuturor persoanelor care îl accesează.

Site-ul este deținut și administrat de societatea Training Explore SRL, persoană juridică română, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul BUCUREȘTI sub nr. J40/5160/2020 având CUI 42506977și sediul social stabilit în București, Sector 6, Str. Vasile Golcea, Nr. 18-20, Bl.1, Sc. 1, Et. 5, Ap. 35, adresa de email: ciocioi.office@gmail.com.

Prin vizitarea site-ului nostru și accesarea informațiilor, resurselor, serviciilor, produselor și intrumentelor pe care vi le oferim, înțelegeți și sunteți de acord să acceptați Termenii și Condițiile enunțate în cuprinsul prezentului document, precum și cu termenii si condițiile formulate în Politica de Confidențialitate (https://valiciocioi.ro/protectia-datelor-cu-caracter-personal/), cu toate efectele și consecințele ce decurg din aceasta.

Ne rezervăm dreptul de a schimba prezenții Termeni și Condiții de utilizare fără niciun fel de notificare prealabilă. Totuși, în situația în care aceste modificări ar fi de natură să afecteze drepturile dumneavoastră personale și/sau ar avea implicații asupra datelor dumneavoastră personale, acest aspect va fi adus la cunoștința dumneavoastră prin apariția unui mesaj automat la accesarea site-ului prin care veți fi informat cu privire la aceste modificări.

Faptul că veți continua să utilizați acest site după astfel de modificări, notificate dacă natura lor cere acest lucru, reprezintă confirmarea și acordul dumneavoastră față de secțiunea modificată a termenilor și condițiilor.

În situația în care nu sunteți de acord cu termenii și condițiile de utilizare ale site-ului vă rugăm să părăsiți site-ul. Continuarea navigării pe site va echivala cu luarea la cunoștință și acceptarea termenilor și condițiilor de utilizare, a politicii de confidențialitate și a politicii de cookies (https://valiciocioi.ro/politica-de-utilizare-cookies/).

Acest document vă prezintă drepturile și responsabilitățile dumneavoastră atunci când utilizați acest site și vă rugăm să le citiți cu atenție.

Proprietate intelectuală

Întreg conținutul și toate materialele disponibile pe site, incluzând, dar fără a se limita la, logo, text, grafică, numele website-ului, cod, imagini sunt proprietatea Training Explore SRL fiind protejat de legislația privind protecția drepturilor de autor și a drepturilor conexe. Orice utilizare inadecvată, incluzând dar fără a se limita la reproducerea, distribuirea, publicarea, modificarea, afișarea sau transmiterea oricărui conținut pe acest site – conținut de text sau fotografii, ca atare sau prin îndepărtarea însemnelor, este interzisă, cu excepția cazului în care este autorizată în mod expres de Training Explore SRL.

Nu este permis să transmiteți în favoarea unei terțe persoane parola dvs. de acces la valiciocioi.ro.

Nu puteți oferi cu titlu gratuit sau oneros, cursul pus la dispoziţia sa de către PRESTATOR, BENEFICIARUL având exclusiv dreptul de a folosi cursul cumpărat pentru propria activitate.

BENEFICIARUL îşi dă expres acordul pentru ca PRESTATORUL să folosească filmarea şi fotografierea sa în cadrul cursurilor ce fac obiectul prezentului contract, ori ulterior absolvirii cursului dar în strânsă legătură cu acesta, precum şi pentru utilizarea imaginilor în cadrul materialelor video care se vor realiza de către PRESTATOR2. Îşi dă expres acordul ca materialele video menționate, drepturile de imagine și orice materiale video realizate de către PRESTATOR în legătură cu cursul/serviciul ce face obiectul prezentului contract să fie cesionate PRESTATORULUI cu titlu exclusiv, pentru: utilizarea, afișarea, expunerea, comercializarea, publicarea, dreptul de a reproduce integral sau parţial materialele, promovarea și distribuirea în orice format (inclusiv, fără limitare, televiziune, video, audio, internet, dispozitive și sisteme de comunicații mobile și electronice) şi în orice modalitate considerată oportună de către PRESTATOR.

VALICIOCIOI este denumirea comercială pe care o folosim iar site-ul valiciocioi.ro este deținut de Training Explore SRL.

1. Ce este valiciocioi.ro

valiciocioi.ro este un site de informare și o platformă creată pentru facilitarea accesului online al publicului larg la cursuri, produse și materiale educaționale pe diverse domenii de activitate.

Serviciile și produsele oferite prin intermediul site-ului sunt exclusiv cele aferente domeniilor de activitate prezentate pe prima pagină a site-ului.

2. Condiții pentru utilizarea site-ului

Pentru a accesa anumite părți ale conținutului din site, vi se poate solicita să furnizați anumite informații despre dumneavoastră ca și parte din procesul de înregistrare, pentru crearea unui cont. Astfel, vi se vor putea solicita informații precum: nume, număr de telefon, adresă de email, adresă (în situația în care comandați un bun fizic) date necesare procesării plăților (în situația în care achiziționați produse/servicii contra cost).

În cazul în care veți avea un cont de utilizator pe site, contul poate fi accesat pe bază de parolă de acces, pe care o cunoașteți doar dumneavoastră. Sunteți pe deplin responsabil pentru păstrarea în siguranță a parolei de acces precum și a oricărei informații privind înregistrarea, autentificarea și contul. Un cont de utilizator asigură accesul în program în favoarea unei singure persoane. Sunteți responsabil/ă să păstrați confidențialitatea oricăror informații de autentificare asociate cu orice cont pe care îl folosiți pentru a ne accesa site-ul. În consecință, sunteți responsabil/ă pentru orice activități care apar în contul dumneavoastră.

Accesarea sau încercarea de a accesa oricare conținut protejat prin cont și parolă și prin orice alte mijloace decât cele puse la dispoziție de site, este strict interzisă. Odată cu continuarea navigării pe acest site consimțiți în mod expres să nu accesați sau să nu încercați să accesați oricare dintre resursele noastre prin orice mijloace automate, neetice sau neconvenționale.

Site-ul poate fi utilizat doar pentru accesare conținut, cont personal, accesare servicii și produse existente pe site. Ne rezervăm dreptul de a nu permite postarea și/sau de a șterge imediat și fără vreo notificare prealabilă orice conținut de pe site care are un limbaj nepotrivit, erori grave de scriere sau care ar putea să ne aducă un prejudiciu de orice natură. Sunteți pe deplin responsabil pentru orice operațiune și/sau plată efectuată din cont prin utilizarea site-ului.

Orice activitate care perturbă, întrerupe sau interferează cu site-ul nostru, incluzând serverele, este strict interzisă și este pedepsită conform legilor în vigoare.

Nu putem garanta utilizarea continuă și neîntreruptă a site-ului. Există o mică probabilitate să intervină erori, defecțiuni atacuri cibernetice sau alte comportamente malițioase pe site sau pe servere care să îl facă indisponibil. Încercăm să luăm toate măsurile pentru a limita și pentru a înlătura potențialele evenimente neplăcute.

Încercarea de a copia, duplica, reproduce, vinde, comercializa sau revinde conținutul protejat prin utilizator și parola sau orice alt conținut al site-ului este strict interzis, în caz contrar ne rezervăm dreptul de a lua toate măsurile legale pentru stoparea acestor activități.

3. Modalități de plată

Prețurile cursurilor/programelor/serviciilor vor fi cele comunicate pe paginile de vânzare individuale pentru fiecare curs/program/serviciu în parte.

Plata se poate face online, cu cardul, prin sistemul Netopia, urmând pașii de plată și instrucțiunile de plată oferite la efectuarea plății.

PRESTATORUL se obligă să pună la dispoziţia BENEFICIARULUI cursuri live sub formă de webinar + teme concrete, cursuri înregistrate, programe, servicii așa cum sunt ele prezentate pe paginile de vânzare ale cursurilor/programelor/ serviciilor respective. Dacă BENEFICIARUL nu va putea participa LIVE la ora stabilită anterior, PRESTATORUL se obligă să pună la dispoziţia BENEFICIARULUI cursurile sub forma unor înregistrări. Unele cursuri vor fi urcate într-un grup privat Facebook la care BENEFICIARUL va avea acces.

BENEFICIARUL are acces în maxim 24 de ore de la confirmarea plății la cursul/programul/ serviciul pentru care a efectuat plata dacă acesta este deja înregistrat sau va primi datele de logare pentru evenimentul live pentru care a plătit participarea.

BENEFICIARUL se obligă să achite prețul convenit pentru cursurie/programele/ serviciile contractate, la termenele prevăzute în prezentul acord. În cazul în care beneficiarul nu onorează termenele de plată comunicate de PRESTATOR, acesta din urma este absolvit de obligația acordării serviciilor de instruire online sau de livrarea produselor comandate.

Factura fiscală se va emite la data debitării sumei în contul PRESTATORULUI (conform extrasului de cont).

În funcție de diversele cursuri/programe/servicii plățile se mai pot efectua și prin transfer bancar.

Nu suntem responsabili pentru procesarea în mod eronat a plății. Nu suntem responsabili pentru erorile înregistrate prin intermediul sistemului de plată, inclusiv, dar fără a se limita la pierderile pe care le-ați suferi utilizând sistemul de plată cu cardul.

4. Dreptul de retragere

Dreptul la retragere din contract este valabil doar pentru bunurile fizice.
Clientul are dreptul să se retragă din Contract, respectiv să returneze un bun fizic, în termen de 14 zile calendaristice, fără invocarea niciunui motiv și fără a suporta alte costuri decât cele de livrare. Astfel, potrivit OUG nr 34/2014, perioada de returnare a unui bun fizic expiră în termen de 14 zile de la ziua în care clientul intră în posesia fizică a bunului fizic.
Pentru a beneficia de dreptul la retragere pentru bunurile fizice este posibil să vi se solicite furnizarea de date necesare în acest scop (cont IBAN, bancă, cod swift, titular cont, alte informații). În cazul în care nu furnizați datele solicitate, este posibil să nu vă putem returna banii.

Serviciile digitale care nu sunt livrate pe un suport material, sunt exceptate de la retragere iar odată cu primirea accesului la contul de utilizator, intrați în posesia serviciilor digitale. Executarea acestora se consideră efectuată iar dumneavoastră confirmați că luați la cunoștință faptul că vă veți pierde dreptul la retragere.

În cazul retragerii din program a Beneficiarului din altă cauză decât forța majoră, acestuia nu i se restituie nici o sumă din prețul achitat.

5. Limitarea răspunderii

Prin achiziționare produselor, serviciilor și crearea și utilizarea Contului, vă asumați răspunderea pentru menținerea confidențialității datelor de Cont (utilizator și parola) și pentru conținutul contului.

Prin accesarea site-ului, utilizarea site-ului acceptați în mod expres și neechivoc Termenii și condițiile acestuia, comunicată în cadrul site-ului. Ulterior creării Contului sau a cumpărării de produse sau servicii, utilizarea conținutului echivalează cu acceptarea modificărilor intervenite asupra Termenilor și condițiilor site-ului și/sau a versiunilor actualizate ale Termenilor și Condițiilor Site-ului. Sunteți responsabil pentru verificarea versiunii finale a Termenilor și Condițiilor ori de câte ori utilizați site-ul.

Acceptarea Termenilor și condițiilor site-ului se confirmă prin bifarea căsuței corespunzătoare din site și/sau prin trimiterea Comenzii și/sau prin efectuarea unei plăți.

Nu ne asumăm răspunderea pentru nici un fel de pierdere (materială, financiară, de date sau informații) care poate sa apară direct sau indirect din cauza informațiilor incluse pe site sau a nefuncționării sau funcționarii necorespunzătoare a acestui site.

Nu putem fi responsabili pentru daune aduse calculatorului dumneavoastră sau viruși care ar putea să vă infecteze calculatorul sau alt echipament ca urmare a accesării, utilizării de către dumneavoastră sau navigării pe site-ul nostru sau descărcarea de către dumneavoastră a vreunui conținut, informație, materiale, date, text, imagini, video sau audio de pe site-ul nostru.

Nu suntem responsabili pentru orice prejudiciu, pierdere, revendicare, daune indirecte, incidente sau de consecință de orice tip, care decurge din sau are în vreun fel legătură cu orice utilizare a site-ului nostru sau a conținutului, datelor, materialelor sau informațiilor găsite în acesta, cu orice neîndeplinire sau întârziere (inclusiv fără limitare utilizarea sau incapacitatea de a utiliza orice componentă a acestui site pentru achiziționare sau plată), sau executarea sau neexecutarea de către noi sau de către orice furnizor, chiar dacă noi sau furnizorul nostru am fost avizați de posibilitatea de daune aduse acestor părți sau oricărei alte părți.

Această exonerare de răspundere se aplică oricăror daune sau prejudicii cauzate de orice lipsă a performanței, eroare, omisiune, întrerupere, eliminare, defect, întârziere în operare sau transmisie, virus de calculator, defecțiune a liniei de comunicare, furt sau distrugere sau acces neautorizat la, modificarea, sau utilizarea înregistrării, fie pentru încălcarea contractului, comportament dăunător, neglijență, sau în baza oricărei cauze de acțiune.

6. Reclamații

Orice nemulțumire legată de accesarea, utilizarea, înregistrarea pe site-ul nostru, efectuarea unei comenzi, aspecte legate de comanda efectuată, aspecte legate de înscrierea la evenimente și alte asemenea, ne va fi comunicată direct, utilizând secțiunea de contact a site-ului.

Clientul declară că este de acord să nu facă publice aceste nemulțumiri (pe rețelele de socializare, media, discuții la petreceri private sau în orice altă modalitate) sub rezerva suportării daunelor cauzate pentru prejudiciul de imagine adus proprietarului site-ului prin aceste acțiuni.

7. Prelucrarea datelor cu caracter personal

Pentru detalii referitoare la prelucrarea datelor cu caracter personal, identitatea operatorului și alte asemenea, consultați secțiunea „Politica de confidențialitate” de pe site-ul nostru.

8. Informări prin email (newslettere)

Este posibil ca în urma înregistrării cu adresa de email să vă trimitem materiale cu conținut legat de domeniul de activitate al site-ului prin email. În cazul în care nu doriți să primiți aceste informări și materiale vă puteți dezabona în orice moment prin accesarea butonului Dezabonare din partea de jos a fiecărui Newsletter primit.

9. Forța majoră

Nici una dintre părțile contractante nu răspunde de neexecutarea la termen sau/și de executarea în mod necorespunzător – total sau parțial – a oricărei obligații care îi revine în baza prezentului contract, daca neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligației respective a fost cauzată de forța majoră, așa cum este definită de lege, din motive independente de părți.

Partea care invocă forța majoră este obligată să notifice celeilalte părți, în termen de 5 (cinci) zile, producerea evenimentului și să ia toate măsurile posibile în vederea limitării consecințelor lui.

10. Legea aplicabilă

Contractul va fi guvernat și interpretat în conformitate cu legea română. Orice neînțelegere intervenită între proprietarul site-ului și Client în legătură cu raporturile decurgând din utilizarea site-ului urmează să fie rezolvate pe cale amiabilă, iar în caz de eșec, să fie supuse instanțelor competente.

11. Dispoziții finale

Acest site este deținut de către Training Explore SRL, care vă oferă dreptul de a accesa și utiliza site-ul sub rezerva acceptării de către dumneavoastră a acestor Termeni și condiții. Accesând și utilizând site-ul vă oferim automat și neechivoc acordul pentru respectarea Termenilor și condițiilor de pe site.

Societatea are dreptul de a modifica Termenii și condițiile oricând, fără o notificare prealabilă, postând varianta actualizată pe site. Aveți obligația de a citi Termenii și condițiile ori de câte ori accesați site-ul. Aveți obligația de a respecta întocmai Termenii și condițiile de pe site și nu puteți pretinde necunoașterea Termenilor și condițiilor de pe site, valabili la data accesării, utilizării și/sau plasării unei comenzi pe site.

Administratorul site-ului își rezervă dreptul de a modifica structura si interfața oricărei pagini sau subpagini a site-ului în orice moment și la orice interval de timp liber ales, având dreptul de a întrerupe temporar, parțial sau în totalitate serviciile puse la dispoziția clienților prin intermediul acestui site fără vreo notificare prealabilă individuală sau generală.